से”क्सको प्रस्ताब बढी आउँछ

0

३० हजार लिन्छु, भेट्ने भए यहाँ आउनु

0

अब म पनि बिहे गर्छु

0