होटलको कोठामा खि’चेको यस्तो ‘अ’श्ली”ल’ भिडियो भा’इरल, जोडी प”क्रा’उ (हेर्नुहोस् भिडियो)


होटलको एक कोठामा पो र्न फि’ल्म खिचेको आरोपमा एक जो”डी प”क्रा’उ परेका छन् । मु’स्लिम बाहुल्य देश इ’न्डोनेसियाका यो जो”डीलाई ६ वर्षको जेल स’जाय हुन सक्नेछ । वास्तवमा यो जो”डीले होटलको कोठामा मा’स्क लगाएर पो’र्न फि’ल्म खि’चेका थिए । डे’लीस्टारको रि’पोर्ट अनुसार ती जो”डी इ’न्डोनेसियाका बासिन्दा हुन् । दुवैको ए ड’ल्ट

भिडियो देशभर भा’इरल भएको थियो । इ’न्डोनेसियामा पो र्नो’ग्रा फी प्रति’ब’न्धित छ। यस्तो अव’स्थामा प्र’हरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो कि यस्तो गर्ने को हो ? केबाया मेराहको नाममा व’यस्क भिडियो अन’लाइन भा’इरल भयो। यस भिडियोमा केटी पर’म्परागत लेस टपमा देखिएकी छिन् । जो”डीले आफ्नो प’हिचान लुकाउन मा’स्क लगाएका थिए।

प्र’हरीले उ’क्त भि’डियोलाई लिएर धेरै अनुस’न्धान गरेको थियो । वि’शेष गरी भिडियोमा देखिने पृ’ष्ठभूमिको स’न्दर्भमा। त्यसपछि उनीहरूले भिडियो कहाँ खि’चिएको हो भनेर अनुस”न्धान गरेपछि आ’इडिया आयो । त्यसपछि जो”डीलाई पक्रन निकै स’जिलो भएको जा’कार्ता प्र’हरी प्र’वक्ताले बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग एउटै सु’राग थियो कि आ’खिर त्यो हो’टलको कोठा कसले बुक गरेको हो ?’ रि’पोर्टका अनुसार यसअघि प्र’हरी टोलीलाई भिडियो बालीमा खि’चिएको ‘जस्तो लागेको थियो । तर, नजिकबाट जाँच गर्दा, हो’टल कोठा पू’र्वी जाभा, इ’न्डोनेसियामा रहेको खुलासा भयो।

इ’न्डोनेसियामा वयस्क सा’मग्री स’म्बन्धी धेरै कडा नि’यम र निय’महरू छन्। तर पछिल्लो समय ब’न्द कोठाभित्र व यस्क भिडियो बनाउने च’लन बढेको छ । इ’न्डोनेसियाको वि’वादास्पद ‘सूचना र इ’लेक्ट्रोनिक ले’नदेन ऐन’ अन्तर्गत आरोपीलाई ६ वर्षको जेल स’जाय हुन सक्छ।