श्रीमान अर्कै सँग हिड्छन् – अब म के गरु ? कोही छ मेरो लागि !