यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला छोड्दै नछोड्नु !


हिन्दू शा’स्त्रअनुसार म’हिलाहरुलाई ल’क्ष्मीको दर्जा दिइन्छ । म’हिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै ल’क्ष्मीको बास हुने मा’न्यता राखिन्छ ।

कुनै घरमा म’हिलाहरुलाई अपमान गर्ने वा नराम्रो व्य’बहार गरिएमा त्यो घरमा शान्ति छाउँदै । ज्योतिष शास्त्र अनुसार म’हिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले ती महिलाका धेरै गुणहरुबा बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । यी अं’ग ठूलो भएका म’हिला भा’ग्यमानी हुन्छन–

कपाल– लामो कपाल भएका म’हिलाहरुले जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने र परिवारलाई सुखी र खुशी राख्न सक्छन्।

हात– शरीरको दुईवटै हात लामो भएका म’हिलाहरुलाई जीवनमा ठूलो यसआराम मिल्नुको साथै असल जीवनसाथी मिल्ने गर्छ।

घाँटी– शा’स्त्रका अनुसार लामो घाँटी भएका म’हिलाहरु मेहेनती र आ’र्थिक रुपले स’म्पन्न हुने गर्छन। यी म’हिलाहरुलाई समाजमा निकै प्र’तिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्नेछ।

कान– शरीरका दुई वटै कान ठूलो भएका म’हिलाहरु लामो आयु लामो र निकै भा’ग्यमानी हुने गर्छन।

खुट्टा– ज्यो’तिष शा’स्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार लामो खुट्टा भएका म’हिलाहरु जीवनमा प्र’शस्त धन लाभ गर्न सक्नेछन् ।

नाई-टो– ठूलो वा ग हिरो ना-ई टो भएका म’हिलाहरुले पनि जीवनमा अ’त्यधिक धन लाभ गर्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन् ।