छोरी-श्रीमतीका लागि घरका पुरुषले ल्याउँछन् ग्राहक : यसरी हुन्छ घरभित्र ‘वे,श्यावृत्ति’