खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…