केटा हो, गर्लफ्रेण्डलाई ‘आइ लभ यु’ होइन, यी ७ कुरा भन !