कस्तो अवस्थामा शारि”रीक सम्पर्क गर्नु हुँदैन ?


गर्भावस्थामा यौ’न कसरी शारीरिक स’म्बन्ध बनाउने ? मा’सिक स्रा’वको बेला शा’रीरिक सम्बन्ध बनाउन हुन्छ ? कस्तो अ’वस्थामा ग’र्भ रहन्छ ? कुनै दी’र्घ रोगले द’म्पतीबीचको यौ’न जीवन प्र’भावित हुन्छ रु कुनैपनि श’ल्यक्रिय गरेपछि कति अवधिमा शा’रीरिक सम्ब’न्ध बनाउन सकिन्छ ?

यावत् विषयमा दम्पतीलाई कौ’तुहलता हुन्छ । यद्यपि यौ’नका सम्ब’न्धमा खुला बह’स नहुने वा दोहोरो संवाद नहुने भएकाले पनि यस्ता जि’ज्ञासा हरु मे’ट्न पाइरहेका हुँदैनन् ।

कस्तो अवस्थामा शारीरिक स’म्बन्ध बनाउन हुँदैन ? यौ’न एक शा’रीरिक क्रिया भएपनि यसमा मा’नसिक तयारी र उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यौ’न स’म्बन्धका लागि श्रीमान र श्रीमती दुबै शा’रीरिक मात्र होइन, मा’नसिक रुपमा समेत तयारी हुनुपर्छ ।

मानसिक तना’वको अवस्थामा वा कुनै मा’नसिक समस्या छ भने त्यस्तो बेला यौ’न स’म्पर्कबाट आ’नन्द लिन सकिदैन । डि’प्रेसन, त’नाव जस्ता कुनैपनि समस्यामा यौ’नको रुची नै जाग्दैन । द’म्पतीमध्ये एकलाई प्र’जनन अं’गको समस्या छ भने पनि यौ’न स’म्बन्ध बनाउनु हुँदैन ।

श’ल्यक्रियाको कति दिनपछि यौ’न स’म्पर्क गर्नु हुन्छ रु
कुनैपनि श’ल्यक्रियापछि निश्चित अ’वधीसम्म यौ’न स’म्पर्क नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । श’ल्यक्रिया गर्नसाथ यौ’न क्रिया गर्दा घा’उ भएको ठाउँमा बल पर्छ । त्यसले टाँ’का लगाएको धागो छि’नाल्न सक्छ । साथै र’गत बग्न सक्छ । त्यसैले चिकित्सकको परामर्श लिएर मात्र यौ’न स’म्पर्क गर्नुपर्छ ।

ग’र्भावस्थामा स’म्पर्क गर्नु हुन्छ ?
ग’र्भावस्थामा सम्पर्क राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरैजसो दम्पती अ’लमलमा हुन्छन् । विशेषज्ञका अनुसार ग’र्भावस्थाको छैठौं हप्तादेखि १२ औं हप्तासम्म स’म्पर्क गर्न हुँदैन । किनभने यस क्रममा ग’र्भपातको समस्या हुन्छ । साथै ग’र्भधारणको अन्तिम दुई महिनामा पनि सम्पर्क गर्नु ख’तरनाक हुन्छ । ग’र्भधारणको चौथो र सातौ महिनामा स’म्पर्क गर्न सकिन्छ ।

मा’सिक स्रा’वको बेला स’म्पर्क गर्नु उचित हुन्छ ?
कतिपय द’म्पतीले मा’सिक स्रा’वको बेला सम्प’र्क राख्दा बढी आ’नन्द अनुभव गर्न सक्छन् । कतिपयलाई पनि यस्तो अवस्थामा अ’सहज लाग्न सक्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार यदि दुबै पा’र्टनरलाई कुनै समस्या नभए र इच्छा भएमा सम्ब’न्ध बनाउन सक्छन् । तर मा’सिक बेला कतिपय महिलाहरुलाई अस’ह्य पी’डा, छ’टपटी हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्ब’न्ध बनाउन ठीक होइन ।

त्यसैगरी कतिपय द’म्पतीले के सोच्ने गर्छन् भने मा’सिक स्रा’वको बेला स’म्पर्क गर्दा ग’र्भ रहने जो’खिम हुँदैन । तर, चिकित्सकहरु यो कुरामा विश्वस्त छैनन् । मा’सिक स्रा’वको बेला गरिने स’म्पर्कबाट ग’र्भ रहन पनि सक्छ ।

शा’रीरिक स’म्बन्धपछि सरसफाई आवश्यक छ ?
अ’क्सर द’म्पतीले रा’तको समयमा शा’रीरिक स’म्बन्धका लागि उपयुक्त मान्ने गर्छन् । शा’रीरिक सम्ब’न्ध पछि उनीहरु नुहाउने अनुकुलता मिल्दैन । यद्यपि शा’रीरिक स’म्बन्धपछि  सरसफाई भने अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ ।

यौ’नका सम्बन्धमा खुला बह’स नहुने वा दोहोरो संवाद नहुने भएकाले पनि य’स्ता जिज्ञासाहरु मे’ट्न पाइरहेका हुँदैनन् त्यसैले केही जानकारी होस भनेर हामीले माथी सबैको जि’ज्ञासा मेटा’उने प्रयास गर्यौ ।