ओठ हेरेर थाहा हुन्छ, यु’व’तीको यो”नीको आकारप्रकार


ओठले म”हि’लाको सौन्दर्यसँगै उनीहरुको यौ”न व्य”व’हा’र वा चालचलनका विषयमा समेत बुझाउँछ । शरीरका हरेक अं”गहरु हाम्रा अन्य अं”गहरु कुनै न कुनै हिसाबले अन्र्तसम्बन्धित नै रहेका हुन्छन् ।

जस्तो की ना;भी नाइ; टो र मानव स्वास्थ्यका बीचमा गहिरो स”म्ब’न्ध रहेजस्तै म”हि’लाको ओठले उनीहरुको यौ”न व्यहारसँग सम्बन्ध राख्दछ । स्टकल्याण्डमा गरिएको अ’ध्य”य’न अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दा माथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो भएका म”हि’ला यौ”नस”म्प’र्कका बेला छिटो च’र”मो’त्क’र्षमा पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।

स्टकल्याण्डमा गरिएको अ’ध्य”य’न अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दा माथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो भएका म”हि’ला यौ”नस”म्प’र्कका बेला छिटो च’र”मो’त्क’र्षमा पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।

म”हि’लाको ओठको प्रकार यो”नी, पा;ठेघर तथा अरु यौ”नां’गको सं’वे”द’न’शी”लतासँग सम्बन्धित हुने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । त्यसैले अग्लो र पुष्ट ओठ हुने म”हि’लामा च”र’मो”त्क’र्षमा पुग्ने गति थेप्चो आकारका ओठ हुनेमा भन्दा १२ गुणा बढि हुने ठहर उनीहरुले गरेका छन् । एजेन्सी