आफ्नो पतिको लिं’ग ला,मो भन्दै, यी युवतीले सहन नसकी सम्बन्ध विच्छेद गरिन् …