अचम्मको कुकुर, बा– आमा काममा जाँदा कुकुरले हेर्छ बच्चा( भिडियो सहित हेर्नुहोस्)