अचम्मकाे ठाँउ जहा यी कलिला किशोरीहरू मात्रै ३५ रुपैयाँमा बिकिरहेछन् !